Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie zawodowe: Prawo jazdy kategoria B

Szkolenie zawodowe: Prawo jazdy kategoria C

Szkolenie zawodowe: Kurs na wózki widłowe (jezdniowe)

Szkolenie zawodowe: Kurs na operatora koparko – ładowarki III klasa – wszystkie typy

Szkolenie zawodowe: Kurs spawania MAG/MIG/TIG/MMA

 

Zapytanie ofertowe na kursy zawodowe.pdf

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleniowych.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi szkoleniowe będą świadczone dla 10 uczestników z określonym III profilem pomocy, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i uczestnictwem w programie aktywizacji i integracji.

 

Zapytanie ofertowe na szkolenia.pdf

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zawiadamia o wyborze oferty na ogrzewalnię dla bezdomnych.

 

Protokół o wyborze oferty na ogrzewalnię dla bezdomnych.pdf

03 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Przygotowywanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną”. " (Zarządzenie Nr 0050/164/2016 Burmistrza Szprotawy z dnia 9 grudnia 2016 r.).

 

Protokół.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie”.

 

Ogłoszenie .pdf

Zarządzenie Nr 00501772016 Burmistrza Szprotawy z dnia 28 grudnia 2016r .pdf

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zawiadamia o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Szprotawa.

Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny dla 8 wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Zapytanie asystent rodziny 8 rodzin.pdf

Załącznik nr 1 (8 rodzin).pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny dla 15 wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Zapytanie asystent rodziny 15 rodzin.pdf

Załącznik nr 1 (15 rodzin).pdf

Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Szprotawa

 

Ogłoszenie - przetarg na usługi opiekuńcze 2017-2018.pdf

Specyfikacja istotynych warunków zamówienia na usługi opiekuńcze 2017-2018.pdf

 
1 do 10 z 61