Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie elewacji budynku przy ul. Żagańskiej 6.

 

Zapytanie elewacja

Oferta elewacja

książka przedmiarów

Ogłoszenie

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie

Działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Szprotawy, udzielonego Zarządzeniem Nr 0050/96/2016 z dnia 18 lipca 2016r., zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 217) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” w ramach konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16, ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2016 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – projekty konkursowe Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie podaje do publicznej wiadomości protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie.  

Protokół - referent.pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie.

Oferta referent.pdf

Roztrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dożywianie osób w punktach - stołówkach na terenie gminy Szprotawa.

Protokół.pdf

 
1 do 10 z 50