Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych przyczyniających się do poprawy jakości życia UP i ich rodzin w ramach projektu "Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro" współfinansowanym ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o otwartym konkursie ofert na realizację poprzez powierzenie zadania publicznego Gminy Szprotawa w roku 2018 w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Przygotowanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną”.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie obejmuje zabezpieczenie dożywiania dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli w Gminie Szprotawa.

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy.pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie zawodowe: Prawo jazdy kategoria B

Szkolenie zawodowe: Prawo jazdy kategoria C

Szkolenie zawodowe: Kurs na wózki widłowe (jezdniowe)

Szkolenie zawodowe: Kurs na operatora koparko – ładowarki III klasa – wszystkie typy

Szkolenie zawodowe: Kurs spawania MAG/MIG/TIG/MMA

 

Zapytanie ofertowe na kursy zawodowe.pdf

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleniowych.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi szkoleniowe będą świadczone dla 10 uczestników z określonym III profilem pomocy, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i uczestnictwem w programie aktywizacji i integracji.

 

Zapytanie ofertowe na szkolenia.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie”.

 

Ogłoszenie .pdf

Zarządzenie Nr 00501772016 Burmistrza Szprotawy z dnia 28 grudnia 2016r .pdf

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o otwartym konkursie ofert na realizację poprzez powierzenie zadania publicznego Gminy Szprotawa w roku 2017 w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Przygotowanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną”.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie obejmuje zabezpieczenie dożywiania dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli w Gminie Szprotawa.

 

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy.pdf

Zarządzenie.pdf

 
1 do 10 z 21