Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zawiadamia o wyborze oferty na ogrzewalnię dla bezdomnych.

 

Protokół o wyborze oferty na ogrzewalnię dla bezdomnych.pdf

03 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Przygotowywanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną”. " (Zarządzenie Nr 0050/164/2016 Burmistrza Szprotawy z dnia 9 grudnia 2016 r.).

 

Protokół.pdf

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zawiadamia o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Szprotawa.

Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.pdf

Roztrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dożywianie osób w punktach - stołówkach na terenie gminy Szprotawa.

Protokół.pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza wyniki z zamówień publicznych na 2015 r.

 

 
1 do 10 z 12